Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Ochtiná

pri razení geologickej prieskumnej štôlne
pracovníci Východoslovenského rudného prieskumu v Jelšave.

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Ochtinskom kryptokrase na
severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom. Jej
dĺžka je 300 m.

Aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov
v uzavretých podzemných dutinách. Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954 pri razení
geologickej prieskumnej štôlne. Jaskyňa bola sprístupnená v roku 1972 v dĺžke 230 m
ako jedna z troch aragonitových jaskýň na svete.

Je národnou prírodnou pamiatkou a je zapísaná na zozname Svetového dedičstva
UNESCO.

Teplota vzduchu v jaskyni dosahuje 7,2 až 7,8°C, relatívna vlhkosť 92 až 97 %.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.