Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rodina pre každého

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Kráľovce

Súčasťou akcie bol tanečný a kultúrny program, ktorý pripravili deti a do ktorého sa zapojili aj prijímatelia soc.služieb. Deti si spoločne s ostatnými zatancovali , porozprávali sa a na záver si vytvorili spoločnú výtvarnú prácu, ktorá im bude pripomínať milé stretnutie. Prijímatelia soc.služieb z DSS mali veľkú radosť s darčekov , ktoré im darovali deti.

Prijímatelia soc.služieb z  DSS s deťmi z KS vytvorili jedno krásne spoločenstvo, našli si náhradnú rodinu . Všetci sa rozlúčili s prísľubom ďalšieho stretnutia. Táto akcia bola príkladom toho, ako sa dokážu prekonať bariéry medzi handicapovanými ľuďmi a deťmi.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.