Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Domov sociálnych služieb Kráľovce

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V našom domove sociálnych služieb sa snažíme o skvalitnenie života ľuďom v dôchodkovom veku a dospelým s psychickým a fyzickým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú starostlivosť.

Zabezpečujeme komplexné ošetrovateľské, rehabilitačné a poradenské služby na vysokej úrovni s osobným prístupom ku každému klientovi. Staráme sa o ich fyzickú aj duševnú kondíciu a pomáhame rozvíjať ich individuálne schopnosti.

Nielen chlebom je človek živý a preto neustále pripravujeme nové aktivity a projekty pre zveľaďovanie priestorov DSS.

Vďaka veľkej snahe všetkých zamestnancov sa DSS Kráľovce stal vyhľadávaným zariadením. Veríme, že je to aj vďaka spokojnosti našich klientov...

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.