Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pedagogická, výchovná a špeciálno-pedagogická činnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Materiálne vybavenie a denný režim Krízového strediska sú prispôsobené tak, aby čo najviac vyhovovali vekovým potrebám umiestnených detí, t.j. pre kojenecký vek, batoľatá, predškolský a školský vek. Starostlivosť o kojencov a batoľatá je okrem ošetrovateľských úkonov:

zacielená na podnecovanie celkového vývinu, stimuláciu rozvoja hrubých a jemných motorických zručností, reči, poznávacieho vývinu a intelektového vývinu, emocionálnych a sociálnych zručností. Základom je individuálny prístup a individuálne podnecovanie, ale prirodzeným spôsobom sa využíva aj učenie napodobňovaním starších detí počas hra, alebo výchovných činností.

Výchovná činnosť u detí predškolského veku vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Pre deti školského veku a stredoškolákov vypracovávajú vychovávatelia „Týždenný plán výchovno-vzdelávacej činnosti“ a „Plán víkendovej výchovnej činnosti“. Obsah jednotlivých činnosti je realizovaný so zreteľom na konkrétne záujmy a potreby detí. Cieľové požiadavky musia byť úmerné vekovým a individuálnym osobitostiam detí. Aby sa zabezpečil celostný a rovnomerný rozvoj dieťaťa z hľadiska sociálno-morálneho, fyzického a intelektuálneho, treba v plánovaní dodržiavať isté zásady. Ide predovšetkým o striedanie výchovno-vzdelávacích cieľov v jednotlivých výchovných zložkách. Ciele tematických celkov jednotlivých výchovných zložiek sa realizujú vo všetkých organizačných formách /hry, pobyt vonku, záujmové činnosti/.

Prvoradým cieľom a zmyslom pomoci KS je zaistiť dieťaťu pocit fyzického a psychického bezpečia a istoty vplyvom pôsobenia prostredia, personálu KS, ako aj spôsobom prístupu, odbornej kompetentnosti a  postoja k deťom.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.