Ochtinská aragonitová jaskyňa

Miesto: Ochtiná

Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954.

pri razení geologickej prieskumnej štôlne
pracovníci Východoslovenského rudného prieskumu v Jelšave.

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Ochtinskom kryptokrase na
severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom. Jej
dĺžka je 300 m.

Aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov
v uzavretých podzemných dutinách. Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954 pri razení
geologickej prieskumnej štôlne. Jaskyňa bola sprístupnená v roku 1972 v dĺžke 230 m
ako jedna z troch aragonitových jaskýň na svete.

Je národnou prírodnou pamiatkou a je zapísaná na zozname Svetového dedičstva
UNESCO.

Teplota vzduchu v jaskyni dosahuje 7,2 až 7,8°C, relatívna vlhkosť 92 až 97 %.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 13.06.2017 09:00
Upravené: 12.01.2018 18:35