Domov sociálnych služieb Kráľovce

Domov sociálnych služieb Kráľovce je organizačnou zložkou Strediska krízovej intervencie, Adlerova 4, 040 22 Košice, ktorého zriaďovateľom je Košický samoprávny kraj.

V našom domove sociálnych služieb sa snažíme o skvalitnenie života ľuďom v dôchodkovom veku a dospelým s psychickým a fyzickým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú starostlivosť.

Zabezpečujeme komplexné ošetrovateľské, rehabilitačné a poradenské služby na vysokej úrovni s osobným prístupom ku každému klientovi. Staráme sa o ich fyzickú aj duševnú kondíciu a pomáhame rozvíjať ich individuálne schopnosti.

Nielen chlebom je človek živý a preto neustále pripravujeme nové aktivity a projekty pre zveľaďovanie priestorov DSS.

Vďaka veľkej snahe všetkých zamestnancov sa DSS Kráľovce stal vyhľadávaným zariadením. Veríme, že je to aj vďaka spokojnosti našich klientov...

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 28.01.2014 06:00
Upravené: 08.12.2015 15:52