Verejné obstarávanie

 

Dátum Opis
23.3.2023

REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva výzvu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

-"Umývačka riadu" postupom podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď prílohy tu.

21.3.2023

REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva výzvu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

-"Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia" postupom podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď prílohy tu.

5.5.2022

REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku 

-"Potraviny - Chlieb, pečivo" s predpokladanou hodnotou  11 389,70 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď prílohy tu.

17.3.2022 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku  -"Potraviny - Ryby, kuracie mäso, mrazená zelenina" s predpokladanou hodnotou  6 926,56 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď prílohy tu.
21.1.2022 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku  -"Potraviny - Chlieb a pečivo " s predpokladanou hodnotou  11014,91 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď prílohy tu.

14.1.2022

 

REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku  -"Potraviny - Mäso a mäsové výrobky" s predpokladanou hodnotou 29 860,50 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď prílohy tu.
17.6.2021 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku  -"Čistiace a hygienické potreby" s predpokladanou hodnotou 10 589,91 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď prílohy tu.
11.6.2021
REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku 
-"Potraviny- Zelenina, ovocie, zemiaky" s predpokladanou hodnotou 14 750,95 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď prílohy tu.
17.3.2021
REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku 
-"Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie celého objektu, bleskozvodov a vonkajšieho osvetlenia REGINA - DSS Kráľovce 195" s predpokladanou hodnotou 2916,66 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") Dokument na stiahnutie tu.
26.10.2020 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku 
-"Potraviny- Ryby, kuracie mäso, mrazená zelenina" s predpokladanou hodnotou 7 376,30 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď príloha "Vyzva_potraviny.zip" Dokument na stiahnutie tu.
13.10.2020

REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku 

- Osobné ochranné pracovné prostriedky" s predpokladanou hodnotou 5 443,80 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď príloha Dokument na stiahnutie tu. "Výzva.zip"

7.10.2020

REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku 

-"Potraviny- Hrubý a sterilizovaný tovar "s predpokladanou hodnotou 26 539,74 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď príloha. Dokument na stiahnutie tu.

7.10.2020

REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku 

-"Potraviny- Mlieko, mliečne výrobky, vajcia"s predpokladanou hodnotou 17 346,42 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď príloha. Dokument na stiahnutie tu.

14.8.2020

REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku 

-"Riešenie havarijnej situácie na rozvodoch vody a kanalizačných zvodoch"s predpokladanou hodnotou 28 591,66 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď príloha. Dokument na stiahnutie tu.

14.8.2020

REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku 

-"Špeciálne čistiace a pracie prostriedky, špeciálne pomôcky na upratovanie a hygienu" s predpokladanou hodnotou 22 174,78 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď príloha "Výzva.docx. Dokument na stiahnutie tu.

17.7.2020

REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku 

-"Potraviny- Mäso a mäsové výrobky"s predpokladanou hodnotou 30 238,70 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď príloha "Výzva.docx. Dokument na stiahnutie tu.

25.05.2020 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku 
-  "Čistiace a hygienické potreby s predpokladanou hodnotou 11 218,25 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") -   viď príloha "Výzva na predloženie cenovej ponuky.docx. Dokument na stiahnutie tu.
25.05.2020 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku 
-"Potraviny- Dodávky zeleniny, ovocia, zemiakov"s predpokladanou hodnotou 18174,10 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") - viď príloha "Výzva.docx Dokument na stiahnutie tu.
14.10.2019 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku "Profesionálna sušička prádla Miele" s predpokladanou hodnotou 2166,66 € bez DPH  postupom podľa § 117 ZVO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO"). Dokument na stiahnutie tu.
29.4.2019 REGINA - DSS Kráľovce vyhlasuje zákazku na dodanie zákuskov podľa priloženej Výzvy 
10.4.2019 REGINA - DSS Kráľovce vyhlasuje zákazku na dodanie chleba a pečiva podľa priloženej Výzvy 
10.12.2018 REGINA - DSS Kráľovce 195 zadáva zákazku " Posteľné prádlo, deky"  postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO") s predpokladanou hodnotou 6333,17 €..
26.11.2018 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku "Deratizácia, dezinsekcia"s predpokladanou hodnotou 5 160,00 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").
19.11.2018 REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce , Kráľovce 195, IČO 35557168 zadáva zákazku: "Elektroinštalačný materiál"s predpokladanou hodnotou zákazky 1921,05 €  postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO"). 
19.11.2018 REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce , Kráľovce 195, IČO 35557168 zadáva zákazku: "Dodávka rýb, kuracieho mäsa, mrazenej zeleninyl"s predpokladanou hodnotou zákazky 6628,133 €  postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").
12.11.2018 REGINA-DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľove, IČO 35557168 zadáva zákazku  s názvom: Dodávka xerografického papiera, tonerov s predpokladanou hodnotou 8884,90 € bez DPH.
12.11.2018 REGINA-DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľove, IČO 35557168 zadáva zákazku  s názvom: Dodávka pracích prostriedkov s predpokladanou hodnotou 9294,00 € bez DPH.
12.11.2018 REGINA-DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľove, IČO 35557168 zadáva zákazku  s názvom: Kancelárske potreby s predpokladanou hodnotou 6 321,46 € bez DPH.
8.11.2018 REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce , Kráľovce 195, IČO 35557168 zadáva zákazku: dodávka špeciálnych čistiacich prostriedkov, špeciálnych pomôcok na upratovanie a hygienu s predpokladanou hodnotou zákazky 13 314,80 €  postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO"). 

9.10.2018

 

REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce , Kráľovce 195, IČO 35557168 zadáva zákazku: "Revízie a servis výťahov" s predpokladanou hodnotou zákazky 4166,00 € bez DPH.
8.8.2018 REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce , Kráľovce 195, IČO 35557168 zadáva zákazku: dodávka mäsa a mäsových výrobkov s predpokladanou hodnotou zákazky 30 171,65 €  postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO"). 
20.1.2018 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku "Dojčenecká výživa, plienky a ostatný kojenecký tovar" s predpokladanou hodnotou 11 436,33 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").
20.1.2018 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku "Čistiace a hygienické  prostriedky" s predpokladanou hodnotou 13 160,28 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").
29.11.2017 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku "Údržbársky materiál" s predpokladanou hodnotou 12432,82 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").
29.11.2017 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku "Farby, laky a  ostatný pomocný materiál" s predpokladanou hodnotou 10453,80 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO")
20.10.2017 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku "Osobné ochranné pracovné prostriedky" s predpokladanou hodnotou 3304,99 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").
27.9.2017 REGINA - DSS Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168  zadáva zákazku "Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, vajec s predpokladanou hodnotou 23572,89 € bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").
14.7.2017 REGINA – Domov sociálnych služieb Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce , IČO 35557168 zadáva  zákazku „ Dodávka  a dovoz vybavenia počítačovej učebne – PC zostavy a multifunkčnej tlačiarne" s predpokladanou hodnotou  950,00 €  bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).
13.7.2017 REGINA – Domov sociálnych služieb Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce , IČO 35557168 zadáva zákazku „ Dodávka  a dovoz vybavenia počítačovej učebne – nábytok do pracovne a dodávka a dovoz vybavenia obytných miestností“ s  predpokladanou        hodnotou  3 058,36 €  bez DPH postupom podľa § 117 Zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).
16.6.2017 REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168 zadáva zákazku "Dodávka chleba a pečiva pre KS Čaňa" s predpokladanou hodnotou  1 054,08 €  bez DPH postupom  podľa par. 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.
3.6.2017 REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce, IČO 35557168 zadáva zákazku "Dodávka ovocia a zeleniny " s predpokladanou hodnotou 17 773,6240 €  bez DPH postupom  podľa par. 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady:

Súhrné správy o zákazkách:

Povinne zverejňované dokumenty:

Archív:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 03.06.2017 16:32
Upravené: 15.04.2023 09:20