Kontakt

REGINA - Domov sociálnych služieb
Kráľovce 195
044 44 Kráľovce

riaditeľ:
JUDr. Vojtech Hintoš (poverený riadením REGINA DSS)
Tel: 055/611 63 22, 0910514320

Kontakty vedúcich zamestnancov:

 • vedúca ekonomického úseku:
  Mgr. Adriana Gorelová 0910873016
 • vedúci prevádzkového úseku:
  Ing. Peter Hreščák 0940654494, hrescakp@gmail.com
 • vedúca stravovacieho úseku:
  Regina Köverová 055/6712556
 • vedúca ošetrovateľského a opatrovateľského úseku (OšÚ a OpÚ)
  Lýdia Spišáková 0904685908
 • vedúca úseku Sociálnej práce a Sociálnej rehabilitácie (ÚSP a ÚSR)
  Mgr. Petra Nagyová  (poverená riadením) 0917679137, dsskralovce.regina@gmail.com  
 • sociálny pracovník
  Mgr. Miroslava Vasiľová  055/6958315, reginadss34@gmail.com

Autor/zdroj: Archív REGINA
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 16.01.2014 09:01
Upravené: 31.01.2024 10:12