Kontakt

REGINA - Domov sociálnych služieb
Kráľovce 195
044 44 Kráľovce

riaditeľ:
JUDr. Vojtech Hintoš (poverený riadením REGINA DSS)
Tel: 055/611 63 22, 0910514320

Kontakty vedúcich zamestnancov:

 • vedúca ekonomického úseku:
  Mgr. Adriana Gorelová 0910873016
 • vedúci prevádzkového úseku:
  Ing. Peter Hreščák 0940654494, hrescakp@gmail.com
 • vedúca stravovacieho úseku:
  Regina Köverová 055/6712556
 • vedúca ošetrovateľského a opatrovateľského úseku (OšÚ a OpÚ)
  Iveta Goliášová 0904019071
 • vedúca úseku Sociálnej práce a Sociálnej rehabilitácie (ÚSP a ÚSR)
  Bc. Jana Cibuľová (poverená riadením) 0918955302
 • sociálny pracovník
  Mgr. Miroslava Vasiľová  055/6958315

Autor/zdroj: Archív REGINA
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.01.2014 09:01
Upravené: 08.12.2022 15:14