Rodina pre každého

Miesto: Kráľovce

Rok 2014 sa vyhlásením Európskeho parlamentu stal Rokom rodiny. Pri tejto príležitosti sa prijímatelia sociálnych služieb z DSS Kráľovce a deti z Krízového strediska na Adlerovej č. 4, Košice zapojili do akcie , ktorá sa konala 14.11.2014 v DSS Kráľovce s názvom Rodina pre každého. Obyvatelia DSS si spolu s deťmi prezreli výtvarné práce detí s témou rodina a vyhodnotili najkrajšie práce.

Súčasťou akcie bol tanečný a kultúrny program, ktorý pripravili deti a do ktorého sa zapojili aj prijímatelia soc.služieb. Deti si spoločne s ostatnými zatancovali , porozprávali sa a na záver si vytvorili spoločnú výtvarnú prácu, ktorá im bude pripomínať milé stretnutie. Prijímatelia soc.služieb z DSS mali veľkú radosť s darčekov , ktoré im darovali deti.

Prijímatelia soc.služieb z  DSS s deťmi z KS vytvorili jedno krásne spoločenstvo, našli si náhradnú rodinu . Všetci sa rozlúčili s prísľubom ďalšieho stretnutia. Táto akcia bola príkladom toho, ako sa dokážu prekonať bariéry medzi handicapovanými ľuďmi a deťmi.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 14.11.2014 06:00
Upravené: 08.12.2015 15:52