Tancuj srdcom

Miesto: Rožňava

Zúčastnili sme sa prvého ročníka tanečno – pohybovej súťaže

prijímateľov sociálnych
služieb zo zariadení sociálnych služieb KSK s názvom „ Tancuj srdcom“ v Mestskej
sále Mestského úradu v Rožňave.

Slávnostným príhovorom otvorila súťaž riaditeľka zariadenia JASANIMA v Rožňave
PhDr. Šlosárová spoločne aj s JUDr. Juskovou vedúcou odboru sociálnych veci
a zdravotníctva KSK.

Súťaže sa zúčastnilo trinásť tanečných súborov s krásne pripravenou choreografiou
jednotlivých tanečných žánrov.
    
Naše zariadenie reprezentovali Ján Juhás a Zdenka Popa, ktorí vystúpili so svojou
choreografiou na pieseň „Čerešenka červená“.
Odborná porota mala po ukončení súťaže čo robiť, lebo všetky vystúpenia boli
perfektne a tak po zásluhe každé vystúpenie ocenila Účastníckym listom.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 29.09.2017 09:00
Upravené: 12.01.2018 19:29