Technický prevádzkovateľ

Toto webové sídlo Strediska krízovej intervencie Košického samosprávneho kraja (ski.vucke.sk) je prevádzkované na publikačnom systéme WebJET dodanom firmou Interway s.r.o., ktorá ako technický prevádzkovateľ zodpovedá za správny chod webu.

Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu webmaster@vucke.sk.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 25.10.2013 12:28
Upravené: 08.12.2015 15:52