Záujmová činnosť

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopnosti a zručnosti prijímateľa sociálnej služby.

V DSS zabezpečujeme kultúrno – spoločenskú činnosť pre klientov v záujme rozvoja ich schopnosti, estetického cítenia, zapojenia sa do spoločenského života.

Voľnočasové aktivity v DSS sú:

  • krúžková činnosť zameraná na rozvoj zručnosti a schopnosti,
  • kultúrno – spoločenská činnosť (rôzne výročia, sviatky,...),
  • športovo- rekreačná činnosť,
  • záujmové pracovné zameranie (zamerané na uspokojovanie prevažne vlastných potrieb a vnútorného života),
  • oddychovo – pasívna forma (počúvanie hudby, sledovanie masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky do prírody, návštevy botanickej, zoologickej záhrady, návštevy kultúrnych a historických pamiatok, posedenie v altánkoch, opekačky,...).

Autor/zdroj: Archív SKI
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 28.01.2014 06:00
Upravené: 08.12.2015 15:52