O DSS Kráľovce

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.

DSS má kapacitu 55 klientov v 25-tich izbách s nasledovným rozložením:

 • • dvojlôžkových je 21 izieb,
 • • trojlôžkové sú 3 izby,
 • • štvorlôžková je 1 izba.

Sociálne služby, ktoré poskytujeme v DSS:

Odborné činnosti:

 • - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • - základné sociálne poradenstvo,
 • - sociálna rehabilitácia,
 • - ošetrovateľská starostlivosť,
 • - pracovná terapia.

Obslužné činnosti:

 • - ubytovanie,
 • - stravovanie,
 • - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ďalšie činnosti:

 • - poskytovanie osobného vybavenia,
 • - úschova cenných vecí,
 • - záujmová činnosť.
Kontakt
Domov sociálnych služieb
Kráľovce 195
044 44 Kráľovce

e-mail: dss@dsskralovce.sk
riaditeľka DSS - RNDr. Monika Bérešová: 0905 394995
ekonomický úsek: 055 7295510
sociálno-zdravotný úsek: 055 6958314, 055 6958315
prevádzkový úsek: 0905 455732
kuchyňa: 055 3810028

 

Autor/zdroj: Archív SKI
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 28.01.2014 06:00
Upravené: 08.12.2015 15:52