História

DSS je umiestnený v zrekonštruovaných budovách poľnohospodárskeho družstva Kráľovce.

Od otvorenia 01.04. 2001 až do 31.12.2002 bol DSS v Kráľovciach začlenený do organizácie DSS Jasov a Kráľovce.

Dňa 01.01.2003 z rozpočtovej organizácie DSS Jasov a Kráľovce vznikli dve samostatné organizácie s právnou subjektivitou a to rozpočtová organizácia DSS Jasov a nezisková organizácia DSS Kráľovce.

Od 01.01.2013 Domov sociálnych služieb v Kráľovciach sa stal organizačnou zložkou Strediska krízovej intervencie na Adlerovej ulici v Košiciach.

DSS Kráľovce je zariadenie sociálnych služieb poskytujúce sociálne služby podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

Autor/zdroj: Archív SKI
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 28.01.2014 06:00
Upravené: 08.12.2015 15:52