Sociálne terapie

Muzikoterapia

Ide o účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolanie príjemných predstáv. Rytmická výchova je dôležitá pri zaostávajúcom vývine motoriky a v sociálnom vývine. Pomáha uvoľniť sa, ale aj vyjadriť svoje potreby, takisto sa využíva hudobná relaxácia na psychické a telesné uvoľnenie počas telesného pokoja. Najlepšie sa muzikoterapiou korigujú zajakavosť, poruchy pozornosti, emocionálne poruchy.

Biblioterapia

Je metóda psychoterapie, ktorá využíva čítanie na psychický liečebné účely u klientov. Čítanie pomáha účelne využívať voľný čas, prekonávať depresívne stavy a duševné krízy klientov. Odporúča sa prevažne u introvertných (samotárskych) a racionálne založených klientov. Aplikuje sa u niektorých druhov schizofrénie, neuróz, alkoholizmu, toxikománie. Do biblioterapie patrí aj písanie listov, básní, denníkov. Klienti majú vlastnú knižnicu, kde si môžu zapožičiavať knihy, časopisy a dennú tlač.

Aromaterapia

Je používanie rôznych vôní, za účelom zlepšiť stav organizmu, podporu organizmu, relaxáciu. Posilňuje a povzbudzuje nervový systém, pôsobí na imunitu, ukľudňuje myseľ, pomáha pri nespavosti, depresiách a melanchólií.

Arteterapia

Arteterapia sa využíva na rozvoj hmatovej citlivosti a rozvoj jemnej motoriky rúk a je to prstomaľba, kresba na zarosené okno, otláčanie rúk a nôh.

Činnostná terapia

Cieľom je stimulácia vývinu reči, myslenia a predstavivosti, sociálneho vývinu cez spoločné zamestnania (konštruktívne hry), podpora samostatnosti a orientácie v priestore, rehabilitácia narušených funkcií, náprava nevhodného správania a výchovných ťažkostí.

Psychomotorická terapia

Pohybom sa dorozumievame so svojím okolím. Je to spôsob chôdze, držanie tela, mimika, stav hrubej a jemnej motoriky. Pri cvičeniach ide o stimuláciu neuromotoriky, zlepšenie spolupráce jednotlivých častí tela, cvičenie sebauvedomovania pri rôznych polohách tela a pohyboch, prežívanie radosti z dotykov.

Autor/zdroj: Archív SKI
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 28.01.2014 14:22
Upravené: 08.12.2015 15:52