Úhrada za sociálne služby

Výška úhrad za poskytované sociálne služby je stanovená na základe Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 17/2012 z 22. októbra 2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja s účinnosťou od 01.07.2013 a to nasledovne:

Stravovanie

 • Racionálna strava: 4,02 € / 1 deň / 1 PSS
 • Diabetická strava: 4,90 € / 1 deň / 1 PSS  
 • Režijné náklady: 3,25 € 

Bývanie

 • ak obytnú miestnosť užívajú 2 PSS / 1 deň / 0,14 € / na 1 PSS
 • ak obytnú miestnosť užívajú 3 PSS / 1 deň / 0,09 € / na 1 PSS
 • ak obytnú miestnosť užívajú 4 PSS / 1 deň / 0,09 € / na 1 PSS 

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti

 • Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy:  
 • II.  Stupeň odkázanosti  =  1,98 € / 1 deň / na 1 PSS
 • IV. Stupeň odkázanosti  =  2,71 € / 1 deň / na 1 PSS    
 • V.  Stupeň odkázanosti  =  3,22 € / 1 deň / na 1 PSS  
 • VI.  Stupeň odkázanosti  =  3,60 € / 1 deň / na 1 PSS  

Používanie elektrospotrebičov

 • výška úhrady za užívanie elektrospotrebiča v obytnej miestnosti je:  
 • 0,10 € / na 1 deň – za každý televízor alebo rádio 

Autor/zdroj: Archív SKI
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 29.01.2014 12:38
Upravené: 31.01.2024 10:19