Herľany

Miesto: Herľany

Súťažno-zábavné podujatie Domovácke kilometre

1. máj sa už každoročne spája so súťažno-zábavným podujatím Domovácke kilometre, ktoré na počesť uja Peťa zosnulého pána riaditeľa Detského domova v Nižnej Kamenici organizuje

Úsmev ako dar, v Učebno –výcvikovom zariadení TU v Herľanoch. Ani tento rok na tomto podujatí nemohli chýbať naše deti. Deti súťažili v bežeckých disciplínach.

Atmosféra bola úžasná , stretlo sa tu 270 detí z detských domovov, krízových stredísk z celého východného Slovenska. Tento ročník bol pre nás úspešný . Získali sme jedno prvé miesto v kategórii chlapci od 6 do 8 rokov a v kategórii dievčatá od 11 do 12 rokov sme získali tretie miesto. Víťazom srdečne blahoželáme.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 01.05.2017 09:00
Upravené: 17.05.2017 22:09