Most úsmevov

Miesto: Košice

V priestoroch Domu Kultúry - Jumbo centrum v Košiciach

sa uskutočnil už XIV.
ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb
Košického samosprávneho kraja, pod názvom „Most úsmevov 2017“.

Festival je organizovaný pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja,
JUDr. Zdenka Trebuľu.

Tohto roku náš súbor vystúpil so scénkou Traja zhavranení bratia od Pavla
Dobšinského v počte 10 prijímateľov sociálnych služieb. V scénke prijímatelia
predvádzali svoje výborne herecké schopnosti.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 31.05.2017 09:00
Upravené: 12.01.2018 17:50