Karneval 2016

Miesto: Košice

Naše deti sa dočkali dlho očakávaného dňa

Herňa bola plná farebných balónov, šašov a masiek. Táto výzdoba nám dotvárala atmosféru karnevalového  šantenia. Spoločne  sme si  pripravili masky a karneval mohol začať. S podfarbením detských piesní o karnevale, maskách a fašiangoch sa  deti predviedli. Po úvodnom pochode masiek prišlo predstavovanie a tak každé dieťa povedalo, na čo, alebo koho sa dnes zmenilo, pod akou maskou sa ukrýva. Ocenená bola každá maska obrázkom, ktorý si mohli deti samé vymaľovať a vyzdobiť s ním svoju detskú izbu .Deti- masky sa zahrali a zaspievali spolu  veselé hry na rozprúdenie nálady. Potom sme do tanečných hier zapojili všetky deti. A tak sme šantili a tancovali. V čase prestávky na oddych sme v tombole vylosovali výhercov pripravených cien a to rôznych hračiek a sladkostí. Počas veselého popoludnia sa všetci prítomní mohli občerstviť ovocným nápojom a koláčikmi. Poďakovanie patrí všetkým  ktorí sa pričinili o to, aby deti mali zase o jeden pekný zážitok  viac.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 01.02.2016 09:00
Upravené: 17.06.2016 10:55