Socialny projekt študentov GTA

Miesto: Čaňa

Sociálny projekt študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.

Počas týchto dní sa študenti gymnázia mali možnosť oboznámiť s činnosťou KS a zoznámiť sa s deťmi. Spoločné stretnutia obohatili naše deti a pevne veríme , že aj študentov. Študenti pripravili pre deti pekný a pútavý program . Deti si našli nových kamarátov a veľmi sa na tieto stretnutia tešili . Ďakujeme všetkým študentom za čas , ochotu a  tvorivé nápady , ktorými spestrili pobyt deťom v KS.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 22.05.2017 09:00
Upravené: 05.06.2017 16:24