Zlatý slávik

Miesto: Košice - Šebastovce

Zúčastnili sme sa 3. ročníka speváckej súťaže ,,Zlatý Slávik“.

Dňa 7.11.2017 v sále kultúrneho domu Košice - Šebastovce sme sa zúčastnili
3. ročníka speváckej súťaže ,,Zlatý Slávik“.

Naše zariadenie prezentovala prijímateľka sociálnych služieb Vierka
Hrachjarová s piesňou „ Nebola som veselá...“

Celá miestnosť žiarila šťastím, dobrou náladou a radostnou atmosférou. Do
taktu nám hrala hudobná skupina LEVOČAN.

Porotcovia mali veľmi ťažkú úlohu vybrať spomedzi súťažiacich víťaza,
pretože všetky spevácke výkony boli výborné.

Súťažiaci boli odmenení diplomom, medailou a sladkosťou.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 07.11.2017 09:00
Upravené: 12.01.2018 19:48